POST-COVID SMART

1199 грн 1
 • Консультація кардіолога
 • Лабораторна діагностика: клінічний аналіз крові, коагулограма, креатинін, сечовина, АЛТ, АСТ, глюкоза, тропонін І.
 • Інструментальні методи: ЕКГ, ехокардіографія.

POST-COVID ADVANCED

1599 грн 1
 • Консультація кардіолога
 • Лабораторна діагностика: клінічний аналіз крові, коагулограма, креатинін, сечовина, АЛТ, АСТ, глюкоза, тропонін І.
 • Інструментальні методи: ЕКГ, ехокардіографія, добове холтерівське моніторування ЕКГ.

POST-COVID PREMIUM

1999 грн 1
 • Консультація професора
 • Консультація пульмонолога
 • Лабораторна діагностика: клінічний аналіз крові, коагулограма, креатинін, сечовина, АЛТ, АСТ, глюкоза, тропонін І.
 • Інструментальні методи: ЕКГ, ехокардіографія холтерівське моніторування ЕКГ.

Здоров'я Серця - Базовий

749 грн 970 грн
 • ЕКГ з ритмограмою
 • Ехокардіографія
 • Ліпідограма
 • МНВ та протромбіновий індекс
 • Заключний прийом кардіолога

Здоров'я Серця - Екстра

1349 грн 1720 грн
 • ЕКГ із розшифровкою
 • Ехокардіографія
 • Ліпідограма
 • МНВ та протромбіновий індекс
 • Холтер ЕКГ та ДМАТ
 • Заключний прийом кардіолога

Ендокринологічний - Комплексний

1249 грн 1575 грн
 • ЕКГ із розшифровкою
 • УЗД щитовидної залози
 • Аналіз крові на глюкозу, інсулін, С-пептид, глікований гемоглобін, індекс НОМА
 • Аналізи крові на тиреотропний гормон, вільний тироксин, вільний трийодтиронін, антитіла до тиреопероксидази
 • Заключний прийом доцента, кандидата медичних наук

Здоров'я ШКТ - Комплексний

1499 грн 1915 грн
 • ЕКГ із розшифровкою
 • УЗД органів черевної порожнини
 • Загальний аналіз крові
 • Біохімічний аналіз крові - загальний білок, білірубін, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, холестерин, тригліцериди, глюкоза, лужна фосфотаза, у-ГГТ, α-амілаза, тимолова проба
 • Езофагогастродуоденоскопія
 • Заключний прийом доцента, кандидата медичних наук

Пакет Ультразвуковий - Базовий

649 грн 820 грн
 • УЗД щитовидної залози
 • Ехокардіографія
 • УЗД органів черевної порожнини
 • УЗД нирок та сечового міхура

Пакет Ультразвуковий - Чоловічий

749 грн 940 грн
 • УЗД щитовидної залози
 • Ехокардіографія
 • УЗД органів черевної порожнини
 • УЗД нирок та сечового міхура
 • УЗД простати

Пакет Ультразвуковий - Жіночий

899 грн 1120 грн
 • УЗД щитовидної залози
 • Ехокардіографія
 • УЗД органів черевної порожнини
 • УЗД нирок та сечового міхура
 • УЗД органів малого тазу трансвагінально

Пакет Ультразвуковий - Жіночий Екстра

999 грн 1320 грн
 • УЗД щитовидної залози
 • УЗД молочних залоз
 • Ехокардіографія
 • УЗД органів черевної порожнини
 • УЗД нирок та сечового міхура
 • УЗД органів малого тазу трансвагінально